About
Với mục tiêu giúp DNNVV Việt Nam hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững thông qua các ưu đãi, hỗ trợ của các bên; Xây dựng và cung cấp sân chơi chung cho các DN giao lưu, học hỏi, quảng bá, cung cấp dịch vụ chéo theo đúng chủ trương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) cả về số lượng và chất lượng để gián tiếp giúp các DN tự tin phát triển, lãnh đạo VINASME cùng Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel và Công ty Cổ phần Big Sky đã ký kết thỏa thuận hợp tác Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
 
Đại diện ba bên tham gia Lễ ký kết gồm: Ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VINASME - thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”; ông Võ Anh Tâm - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel; ông Nguyễn Trung Công - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Big Sky.
 
Đại diện VINASME, Viettel và Big Sky ký kết thỏa thuận hợp tác.
Đại diện VINASME, Viettel và Big Sky ký kết thỏa thuận hợp tác.
 
Theo thỏa thuận, các bên cùng hợp tác cung cấp các chương trình hỗ trợ DNNVV bằng ưu đãi sản phẩm dịch vụ của các bên cũng như phí hoạt động hay các hỗ trợ tài chính khác.
 
Theo đó, ứng dụng CNTT&VT bao gồm: Hệ thống quản lý hội viên và mạng xã hội hay diễn đàn Doanh nghiệp nhỏ và vừa (MXH VINASME). Ứng dụng này cho phép VINASME quản lý, tương tác, truyền thông tới toàn bộ hội viên của mình và cho phép các hội viên trao đổi, giao lưu, hỗ trợ dịch vụ, quảng bá dịch vụ của SME, học hỏi lẫn nhau và những mục tiêu kinh doanh, phúc lợi xã hội cùng hướng đến việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”.